Razširjeni energetski pregled

Razširjeni oz. razširjen energetski pregled je najpogostejša in detajlna oblika energetskega pregleda, ki vsebuje tudi ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba). Razčleni se celotna poraba vseh energentov in električne energije (lahko tudi vode in transporta), po vseh porabnikih. Razširjen energetski pregled predstavlja podlago za snovanje energetske politike in podlaga za odločitve o investicijah s strani vodstva podjetja oz. lastnikov. Vodstvu podjetja se predstavi ukrepe po prioriteti glede na tveganje, investicijo, povračilno dobo in zahtevnost.

Preliminarni energetski pregled

Poročilo o rabi energije, vode in porabnikih
 • Opredelitev oskrbe in rabe energije
 • Pregled naprav za pretvorbo energije
 • Pregled rabe končne energije
 • Analiza možnosti za znižanje rabe energije
 • Analiza investicijskih ukrepov URE
 • Izdelava poročila
 • Predstavitev vodstvu podjetja

Specialne storitve

V sklopu pregleda ali na zahtevo naročnika
 • Termovizija stavbe
 • Termovizija elektromotorjev in transformatorjev
 • Termovizija razdelilnih omar in SN izolatorjev
 • Meritev rabe in kvalitete električne energije (Wel, P, Q, THD, cosφ ipd.)
 • Meritev ozemljitvene upornosti

Glede na cilj in želje naročnika se lahko izbere med preliminarnim in razširjenim energetskim pregledom. Na željo naročnika lahko izvedemo tudi specializiran energetski pregled, kjer podrobneje preučimo del industrijskega procesa ali stavbe. Za podrobnejše informacije nas prosim kontaktirajte.

Želite ponudbo?

Če želite narediti korak v smeri energetske učinkovitosti nas kontaktirajte in z veseljem Vam bomo svetovali.