Energetski pregled je, ne glede na obseg in tip, za podjetje pomemben korak. Odločitev za izvedbo temelji na želji po izboljšani energetski učinkovitosti, zmanjševanju porabe energije in s tem povezanimi pozitivnimi vplivi na okolje.

Kaj predstavlja energetski pregled?

Energetski pregled je sistematični pregled, analiza rabe in porabe energije v stavbi, sistemu, kompleksu ali organizaciji. Cilj energetskega pregleda je identifikacija energijskih tokov in potencial energetsko učinkovitih ukrepov, kateri se tudi ekonomsko ovrednotijo. Celoten postopek in ugotovitve se zabeležijo v poročilo in povzamejo v predstavitvi za vodstvo podjetja.

Postopek?

  1. Zahteve in pričakovanja s strani naročnika
  2. Preliminarni sestanek
  3. Zbiranje podatkov
  4. Ogled, intervjuji in meritve
  5. Analize
  6. Izdelava poročila
  7. Zaključni sestanek in predstavitev

Pravilnik

Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki velja od dne 9.6.2016 v 12.členu določa:
Velike gospodarske družbeVelika družba je družba, ko: povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250, čisti prihodki od prodaje presegajo 40.000.000 eurov, in vrednost aktive presega 20.000.000 eurov. (55. člen, ZGD-1) opravijo energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 31. decembra 2017.”